Wednesday, 23 March 2016

वाहन परवान्यासाठी रात्रीचे जागरण टळले, पण …

पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालय व िपपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या नागरिकांची वाहन चाचणी या ठिकाणी होते. वाहन चाचणीचा ... पिंपरी-चिंचवडमधील चालकांची चाचणी त्याच कार्यालयाच्या जागेत व्हावी. त्यातून ...

No comments:

Post a Comment