Sunday, 10 April 2016

'आरटीई' प्रवेशाबाबत संभ्रम


पुणे - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) मागास आणि आर्थिक दुर्बल गटांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव 25 टक्के जागांवर प्रवेश देण्यासाठी पुणे आणि पिंपरीचिंचवड भागात शाळांची नोंदणी पूर्ण होत आली असली, तरी अद्याप प्रवेश प्रक्रिया ...

No comments:

Post a Comment