Wednesday, 18 May 2016

24 तास पाणी पुरवठा योजनेसाठी कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला स्थायीची मंजुरी

एमपीसी न्यूज - पुणे शहराला 24 तास पाणी पुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी लागणा-या कर्जाकरिता प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी…

No comments:

Post a Comment