Wednesday, 25 May 2016

एमआयडीसी, प्राधिकरणातील सर्वच व्यवहारांची चौकशी व्हावी


हे एक प्रकरण समोर आले म्हणून बोभाटा झाला. सर्व व्यवहार रीतसर असल्याचे खुद्द खडसे यांनी स्पष्ट केले आहे. आता कायद्यानुसार त्यात काय व्हायचे ते होईल. मात्र, एमआयडीसी आणिपिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणात अशी शेकडो प्रकरणे आजही ...

No comments:

Post a Comment