Tuesday, 24 May 2016

चिंचवडमध्ये नवे कला दालन

उदयोन्मुख कलाकारांच्या कलेला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना विविध कलाकारांच्या कला पाहता याव्यात या उद्देशाने चिंचवडमध्ये पु. ना. गाडगीळ आणि सन्सने चापेकर चौकाजवळील दुकानात सुरू केलेली आर्ट गॅलरी हा ...

No comments:

Post a Comment