Tuesday, 24 May 2016

महाविद्यालयांनी मतदारनोंदणी, जनजागृती मोहीम राबवावी

मतदार नोंदणी व जनजागृती अभियानाअंतर्गत िपपरी-चिंचवड शहरातील महाविद्यालयांच्या प्रतिनिधींची सोमवारी बैठक घेण्यात आली, तेव्हा ते बोलत होते. या बैठकीस प्रशासन अधिकारी अण्णा बोदडे, प्रमोद सकपाळ, उदयसिंह सातवेकर, सोपान खताळे, ...

No comments:

Post a Comment