Saturday, 21 May 2016

पिंपरी महापालिका देणार घरकुल धारकांना मिळकत करामध्ये सवलत ?

महापालिका सभेची सवलतीला मंजूरी एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी राबिण्यात आलेल्या घरकुल प्रकल्प लाभार्थी अल्प उत्पन्न गटातील…

No comments:

Post a Comment