Wednesday, 11 May 2016

कचराडेपोंच्या जागा ताब्यात मिळाव्यात


शहराची वाढती गरज लक्षात घेऊन मोशी येथील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कचरा डेपोशेजारील जागेची मागणीही पुणे महापालिकेने कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी केली होती. त्यासाठीचा, रितसर प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांमार्फत सरकारला ...

No comments:

Post a Comment