Monday, 30 May 2016

भोसरी एमआयडीसीच्या जमीन खरेदीचा व्यवहार नियमानुसार, फसवणुकीच्या विरोधात न्यायालयात जावे - एकनाथ खडसे

एमपीसी न्यूज- भोसरी येथील एमआयडीसीची जमीन रेडीरेकनर, स्टॅम्प ड्युटी आणि नियमानुसार खरेदी केली असून ज्या व्यक्तीने फसवणूक केल्याचा आरोप माझ्यावर…

No comments:

Post a Comment