Friday, 20 May 2016

दुमजली झोपड्यांचे पेव


पिंपरी - पिंपरीचिंचवड शहर व उपनगरांप्रमाणेच सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांप्रमाणेच झोपडपट्ट्यांमधूनही अनधिकृत बांधकामे सुसाट वेगाने सुरू आहेत. त्यावर महापालिका प्रशासनाचे नियंत्रणच नाही. झोपडपट्टी पुनर्वसन व नियंत्रण ...

No comments:

Post a Comment