Friday, 10 June 2016

'सोसायटी'ने कायद्याच्या चौकटीतच काम केले पाहिजे

प्रश्नः पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या क्षेत्रातील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत दुसऱ्या मजल्यावर माझा फ्लॅट असून वरच्या मजल्यावरील फ्लॅटमधून माझ्या फ्लॅटमध्ये गळती होत आहे. यासाठीचे दुरुस्तीचे काम दोन्ही फ्लॅटमालकांनी ...

No comments:

Post a Comment