Thursday, 2 June 2016

कोण असेल नवीन शहर अभियंता ?

एमपीसी न्यूज - पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 60 कर्मचा-यांनी काल निवृत्ती घेतली. त्यामध्ये प्रामुख्याने शहर अभियंता एम.टी. कांबळे यांचा समावेश होता. मात्र…

No comments:

Post a Comment