Thursday, 14 July 2016

राज्य निवडणूक आयोगाकडून ओवेसी यांच्या एमआयएमसह 191 राजकीय पक्षांची मान्यता रद्द

एमपीसी न्यूज - नोटीस बजावूनही आयकर विवरणपत्राची व लेखा परीक्षण लेख्याची प्रत सादर न करणाऱ्या 191 अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची नोंदणी…

No comments:

Post a Comment