Thursday, 14 July 2016

रहाटणी, पिंपळे सौदागर, जगताप डेअरी भाग 48 तासापासून अंधारात

एमपीसी न्यूज - पिंपरी परिसरातील काही भाग तसेच रहाटणी, पिंपळे सौदागर व जगताप डेअरी येथे मागील ४८ तासापासून वीज नसल्याने…

No comments:

Post a Comment