Wednesday, 24 August 2016

'सकाळ'सारखा 'बस डे' का करीत नाही


नारायण बहिरवाडे यांनी पुण्यातील रुग्णालयाप्रमाणे पिंपरी चिंचवड शहरातील खासगी रुग्णालयातही वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून द्यावी, अशी उपसूचना दिली. अनिता तापकीर, तानाजी खाडे, आरती चोंधे, झामाबाई बारणे, शारदा बाबर, शांताराम भालेकर ...

No comments:

Post a Comment