Wednesday, 31 August 2016

आहारावर साडेचार लाख खर्च


पिंपरी : केंद्र व राज्य शासनाने सुरू केलेल्या शालेय पोषण आहार या उपक्रमातून पिंपरी-चिंचवड शहरातील २७३ शाळांतील ९७ हजार विद्यार्थ्यांच्या पोषण आहारावर दरमहा ४ लाख ४३ हजार ५४० एवढा खर्च होत आहे. प्राथमिक शिक्षणातील मुलांचा शाळेतील ...

No comments:

Post a Comment