Friday, 19 August 2016

दोन दिवसांत ३० लाखांचे उत्पन्न

याचा परिणाम पिंपरी-चिंचवड मधील पीएमपीएलच्या पिंपरी,निगडी आणि भोसरी या तीन विभागातून दोन दिवसात सुमारे पीएमपीएला २५ लाखांच्या घरात वाढीव उत्पन्न मिळाले आहे. यामध्ये पिंपरी विभागाचे दैंनदिन उत्पन्न १२ लाखांचे असताना ...

No comments:

Post a Comment