Monday, 3 October 2016

प्रभागांची गोपनीयता कागदावरच?


पिंपळे गुरव, सांगवी, थेरगाव, पिंपरीचिंचवडआकुर्डी-प्राधिकरण, संत तुकारामनगर, संभाजीनगर, भोसरी आदी भागातील प्रभागरचना करताना त्या-त्या भागातील वजनदार नेत्याची मर्जी सांभाळण्यात आली आहे. या सगळ्या प्रकारात प्रशासनाची पंचाईत ...

No comments:

Post a Comment