Thursday, 3 November 2016

​दिवाळीच्या काळात २७ ठिकाणी आगी


त्याचबरोबर दापोडी, पिंपरीचिंचवडनिगडी, यमुनानगर, भोसरी, बोपखेल, वाकड, नवी सांगवी, पिंपळे सौदागर, मोरवाडी, रहाटणी अशा विविध ठिकाणी फटाक्यांमुळे २७ ठिकाणी आगी लागल्याच्या घटना घडल्याचे अग्निशमन विभागाचे मुख्य अधिकारी किरण ...

No comments:

Post a Comment