Thursday, 3 November 2016

आता रेड झोनचा निकाल लावा!


पिंपरी-चिंचवड शहरात दापोडीमध्ये लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीएमई) आहे. म्हणजे दापोडी, फुगेवाडी, कासारवाडी, भोसरी, बोपखेल परिसरात चार मजल्यांच्या पुढील इमारती बांधणे अशक्‍य होते. पिंपळे निलख, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागरला ...

No comments:

Post a Comment