Tuesday, 8 May 2018

३६२ आधार केंद्रे सुरू असल्याचा दावा, प्रत्यक्षात मात्र २४७ केंद्रे

देशातील प्रत्येक जिल्ह्य़ासाठी केंद्र शासनाकडून १२९ आधार यंत्रे पुरविण्यात आली आहेत.

No comments:

Post a Comment