Tuesday, 8 May 2018

मेट्रो शाफ्टचे काम ‘जे. कुमार इन्फ्रा’कडे

पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या भुयारी मार्गाच्या पूर्वतयारीसाठी मोठे खड्डे (शाफ्ट) तयार करण्यासह स्वारगेट मेट्रो स्टेशन आणि मल्टिमोडल हबच्या कामासाठी 'जे. कुमार इन्फ्राप्रोजेक्ट्स'ची निविदा पात्र ठरली आहे. 'महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन'ने (महामेट्रो) संबंधित कंपनीला कार्यादेश दिले असून, लवकरच बॅरिकेडिंगचे काम सुरू होण्याचे संकेत आहेत. 'शाफ्ट' तयार करण्यासह मेट्रो स्टेशन आणि मल्टिमोडल हबच्या कामासाठी दोन वर्षांची मुदत देण्यात आली आहे.

No comments:

Post a Comment