Monday, 18 April 2016

पिंपरी महापालिकेने केला उघड्यावर कचरा टाकणा-यांकडून 23 लाखांचा दंड वसूल

2015-16 या आर्थिक वर्षातील वसूली कचरा टाकण्यात व दंड भरण्यातही इ प्रभाग अग्रेसर महापालिका नोंदीनुसार उघड्यावर कचरा टाकणा-यांची संख्या आठ…

No comments:

Post a Comment