Monday, 18 April 2016

स्वतंत्र आयुक्तालयाच्या आराखड्याला गती


पिंपरी चिंचवडसाठी प्रस्तावित स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत पिंपरी चिंचवडमहापालिकेसह, चाकण, तळेगाव दाभाडे या औद्योगिक पट्ट्याचाही समावेश असण्याची दाट शक्यता आहे. या नव्या आयुक्तालयाचा प्राथमिक आराखडा तयार ...

No comments:

Post a Comment