Thursday, 12 May 2016

पिंपरी शहरात पाणी टंचाई असताना उद्यानासाठी रोज आठ तास पाणी

लॉन कोरडे पडू नये म्हणून पाणी, प्रशासनाचे अजब उत्तर एमपीसी न्यूज - पिंपरीतील डेअरी फार्म येथील नवमहाराष्ट्र महाविद्यालयाजवळ मिलीट्री व…

No comments:

Post a Comment