Thursday, 12 May 2016

तहानलेल्या लातूरसाठी आकुर्डीच्या कंपनीचे 'जलयुक्त लातूर सोशल अॅप'

एमपीसी न्यूज - लातूरचा दुष्काळ सर्वांच्याच डोळ्यात पाणी आणणारा. तहानलेल्या लातूरसाठी रेल्वे सरसावली. त्याचप्रमाणे इतर अनेक सामाजिक संस्थांनी हा दुष्काळ…

No comments:

Post a Comment