Thursday, 12 May 2016

नव्या बांधकामासाठी सांडपाणी व पुनर्वापर प्रक्रियेच्या शासन नियमावली बंधनकारक ?

शासनाचे महापलिकेला नियमावली राबवण्याचे आदेश एमपीसी न्यूज - महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील बृहन्मुंबई व नागपूर महापालिका वगळता इतर सर्व महापालिकांना 15…

No comments:

Post a Comment