Friday, 6 May 2016

दापोडी ते पिंपरी रस्त्यावरील 'स्पीड ब्रेकर्स' मुळे कमी होत आहे वाहनांचा अॅव्हरेज

(गुणवंती परास्ते) दापोडी, पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर, शगुन चौक (पिंपरी) या रस्त्यावर प्रमाणापेक्षा जास्त स्पीड ब्रेकर्स स्पीड ब्रेकर्समुळे अनेकांना पाठीचा…

No comments:

Post a Comment