Monday, 27 June 2016

पिंपरी पालिकेचीही स्वागतासाठी तयारी

पिंपरी : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊली आणि जगदगुरू संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे स्वागत, विसावा आणि मुक्काम यासाठी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने जय्यत तयारी केली आहे. तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे स्वागत निगडी जुना जकात ...

No comments:

Post a Comment