Thursday, 21 July 2016

सोने विकून आमच्या ठेवी परत द्या - फुगेंच्या पतसंस्थेतील ठेवीदारांची मागणी

फुगेंच्या वक्रतुंड पतसंस्थेतून खातेधारकांना लाखो रुपये येणे बाकी   गोल्ड मॅन यांच्या चिटफंड घोटाळ्या नंतर पतसंस्थेत कामकाजावर गालबोट     …

No comments:

Post a Comment