Thursday, 21 July 2016

आठवडे बाजारामुळे शेतक-यांकडून शेतमालाची थेट नागरिकांना विक्री

एमपीसी न्यूज - शेतक-यांना स्वतःचा शेतमाल थेट ग्राहकांना विकता यावा यासाठी माजी उपमहापौर, विद्यमान नगरसेवक राजू मिसाळ यांनी निगडी प्राधिकरणात…

No comments:

Post a Comment