Wednesday, 3 August 2016

नवनगर प्राधिकरणाची स्वच्छतागृहांना बगल


यमुनानगर आणि पूर्णानगर येथील गृहप्रकल्प राबविल्यानंतर भूखंडांच्या विक्रीत मग्न झालेल्यापिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने विकासकामांपासून फारकतच घेतली आहे. पाचशे कोटी रुपयांच्या ठेवी आणि त्यावरील ३५ कोटींचे व्याज ...

No comments:

Post a Comment