Tuesday, 23 August 2016

रेल्वे ट्रॅक अर्थसाह्य विषय फेटाळला


... रक्कम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाततर्फे दिली जाते, त्याचप्रमाणे रेल्वे लाइन प्रकल्पासाठीची ५० टक्के रक्कम पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे देण्याबाबत शासनाने आदेश दिले.

No comments:

Post a Comment