Tuesday, 23 August 2016

आंदोलन-सेटलमेंट, पिस्तुलधारी लोकप्रतिनिधी

पिंपरी : शहरात आंदोलन आणि सेटलमेंट असे समीकरण सध्या चांगलेच फोफावले आहे. तसे हे समीकरण नवीन नाही. पिंपळे सौदागरमधील एका इमारतीपासून उदयाला आलेल्या 'या' आंदोलकांनी आता पिंपरी-चिंचवड शहरातील पंचवीस टक्के राजकारण आपल्या ...

No comments:

Post a Comment