Tuesday, 23 August 2016

अस्वच्छतेला मोकळे रान!


पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने मोकळ्या भूखंडाच्या संरक्षणासाठी संरक्षक भिंती बांधल्या आहेत. मात्र या भूखंडांमध्ये उगवलेल्या काटेरी झाडा-झुडपांमुळे आणि तिथे साचलेल्या राडारोडय़ाने डासांचे प्रमाण वाढले आहे. नागरी ...

No comments:

Post a Comment