Thursday, 13 October 2016

मोशी-चऱ्होली आकारानुसार सर्वात मोठा प्रभाग

पिंपरी -चिंचवड शहरात चारसदस्यीस ३२ प्रभाग होणार असून नगरसेवकांची संख्या १२८ आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार, १७ लाख २७ हजार ६९२ लोकसंख्या गृहीत धरण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रभागाची लोकसंख्या ५० हजारच्या जवळपास आहे. शुक्रवारी भौगोलिक रचना ...

No comments:

Post a Comment