Wednesday, 14 December 2016

स्वच्छतागृहांवर मोबाइल मनोऱ्यांना जागा


गेली अनेक वर्षे रेंगाळलेला स्वच्छतागृहांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी पिंपरी नवनगर विकास प्राधिकरणाने नव्याने प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यासाठी मोबाइल कंपन्यांना मनोरे उभे ... त्या ठिकाणांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. इंद्रायणीनगर, निगडी प्राधिकरण, आकुर्डी ...

No comments:

Post a Comment