Wednesday, 14 December 2016

अतिक्रमणांकडे पोलीस आणि महापालिकेचे दुर्लक्ष

पिंपरी चिंचवड शहरामधील उड्डाणपुलांखाली झालेल्या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होऊन वाहतूक खोळंबण्याचे प्रकार सातत्याने घडतात. थेरगांव येथील डांगे चौक, काळेवाडी फाटा, भोसरी येथील उड्डाणपूल या पुलांखाली झालेल्या ...

No comments:

Post a Comment