Tuesday, 6 December 2016

समाविष्ट गावांच्या विकासनिधीची पळवापळव

राज्य शासनाने ११ सप्टेंबर १९९७ मध्ये पिंपरी-चिंचवडच्या हद्दीलगत असणारी १४ गावे महापालिकेत समाविष्ट केली. समाविष्ट गावे म्हणून ओळखले जाणाऱ्या या गावांमध्ये दापोडी, बोपखेल, दिघी, ...

No comments:

Post a Comment