Saturday, 5 May 2018

‘बीआरटी’ प्रवासी हैराण

जलद वाहतुकीमुळे पसंतीस उतरलेल्या पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या 'बीआरटी' सेवेतील त्रुटींचा सामना प्रवाशांना करावा लागत आहे. बीआरटीसाठी आवश्यक दरवाजाच्या बस मागणीच्या तुलनेत उपलब्ध नसल्याने, काही मार्गांवर साधारण बस सोडण्यात येत आहेत. मात्र, या बस काही वेळेला 'बीआरटी' मार्गाबाहेरूनच चालविल्या जात असल्याने प्रवाशांचा खोळंबा होत आहे.

No comments:

Post a Comment