Wednesday, 27 January 2016

रोज लँड रेसिडेन्सी सोसायटी ने पटकाविला राज्यस्तरीय वीज संवर्धन पुरस्कारएमपीसी न्यूज - वीज बचतीसाठी केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल पिंपळे सौदागर येथील रोज लँड रेसिडेन्सी सोसायटीने प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. महाऊर्जा…

No comments:

Post a Comment