Wednesday, 27 January 2016

एलबीटी अनुदान कपातीच्या नावाखाली खोदकाम खर्च व शुन्य कचरा प्रकल्पाला हरताळ ?

जाहिरात फलकांच्या भाडे दरवाढीबाबत मात्र सर्व नगरसेवकांच्या 'नो कमेंटस्'   एमपीसी न्यूज - महाराष्ट्र राज्य शासनाने एलबीटी अनुदानातील 20 कोटी…

No comments:

Post a Comment