Thursday, 4 February 2016

रेल्वे ट्रॅकवरील धोकादायक खांबांच्या जागा बदला - उच्च न्यायालय

लोकल प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी उच्च न्यायालयाच्या सूचनामनपाने ट्रॅकच्या स्वच्छतेसाठी मोहीम राबवावीरेल्वे रूळावरील कच-यावरून मनपाला सुनावलेस्टेशन भागातील अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कारवाई कराघरातून ट्रॅकवर…

No comments:

Post a Comment