Thursday, 4 February 2016

मिळकतकर थकबाकी असणा-या नागरिकांसाठीच्या अभय योजनेला स्थायी समितीची मंजूरी

उद्यापासून राबवणार अभय योजना   नागरिकांना अभय योजने अंतर्गत मिळकतराच्या व्याजदंडात मिळणार 50 ते 75 टक्क्यांची सूट   एमपीसी न्यूज…

No comments:

Post a Comment