Monday, 20 June 2016

निगडीत मोबाईल हिसकावून पसार होणारे चोरटे गजाआड


श्रीराम कॉलनी, चिंचवड) आणि आफताब अल्ताफ पीरजादे (वय २०, रा. ओम कॉलनी, बिजलीनगर, चिंचवड) अशी अटक करण्यात आलेल्या चोरटयांची नावे आहेत. पिंपरी-चिंचवडशहरात रस्त्याने मोबाईलवर बोलत निघालेल्या नागरिकांचे मोबाईल संच हिसकाविण्याच्या ..

No comments:

Post a Comment