Wednesday, 27 July 2016

भ्रष्टाचाराविरूद्ध नुसतीच आरोळी


पिंपरी : महापालिकेतील अधिकारी, ठेकेदारांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध वेळोवेळी आवाज उठविला जातो. परंतु पिंपरी-चिंचवडमधून भ्रष्टाचारप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. लाचलुचपत. प्रतिबंधक ...

No comments:

Post a Comment