Thursday, 1 December 2016

जनधन खात्यातून महिन्याला काढता येणार केवळ दहा हजार रुपये

एमपीसी न्यूज - जनधन खात्यातून यापुढे महिन्याला केवळ दहा हजारच रुपये काढता येणार आहेत. नोटाबंदीनंतर उद्भवलेल्या चलनतुटवड्यावर मात करता यावी…

No comments:

Post a Comment