Thursday, 1 December 2016

पिंपरीत मोकळ्या भूखंडांची डोकेदुखी

अस्वच्छता, दरुगधी, दरुगधीमुळे भटक्या कुत्र्यांचा वावर आणि डासांचे वाढते प्रमाण याला जबाबदार असलेले शहरातील मोकळे भूखंड शहरवासीयांच्या मुळावर आले आहेत. मोकळ्या भूखंडांवर अनेक गुन्हे आणि खुनाच्याही घटना घडल्या आहेत. गुंतवणूक ...

No comments:

Post a Comment