Thursday, 1 December 2016

पवना नदीसुधार लालफितीत


मात्र पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी वरदान असलेल्या पवना नदीच्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तयार केलेला 'नदीसुधार प्रकल्प' निधीअभावी अद्याप धूळ खात पडला आहे. शहरातील सुमारे ४० कोटी लोकसंख्येला पवना नदीतून पाणी पुरवठा होतो. मात्र, याच ...

No comments:

Post a Comment