Wednesday, 21 December 2016

पालिका शाळांमध्ये दरुगधीचा मारा

स्वच्छता मोहीम राबवणाऱ्या पिंपरीत शाळांच्या इमारतींची दुरवस्था. आशिया खंडात श्रीमंत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळांच्या काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. तर अनेक शाळांमध्ये दर्जाहीन सुविधा पुरवल्या जात आहेत. स्वच्छ ...

No comments:

Post a Comment